زود وب
ارسال تیکت

هاست لینوکس

LH1

SSL رایگان

 • 100MB فضای میزبانی
 • 1GB پهنای باند
 • MySQL بانک اطلاعاتی
LH2

SSL رایگان

 • 200MB فضای میزبانی
 • 2GB پهنای باند
 • MySQL بانک اطلاعاتی
LH3

SSL رایگان

 • 500MB فضای میزبانی
 • 5GB پهنای باند
 • MySQL بانک اطلاعاتی
LH4

SSL رایگان

 • 1GB فضای میزبانی
 • 10GB پهنای باند
 • MySQL بانک اطلاعاتی
LH5

SSL رایگان

 • 5 GB فضای میزبانی
 • 50GB پهنای باند
 • MySQL بانک اطلاعاتی
LH6

SSL رایگان

 • 10GB فضای میزبانی
 • 100GB پهنای باند
 • MySQL بانک اطلاعاتی