زود وب
ارسال تیکت

هاست پایتون

LP1
 • 1GB فضای میزبانی
 • 10GB پهنای باند
 • MySQL بانک اطلاعاتی
LP2
 • 5GB فضای میزبانی
 • 50GB پهنای باند
 • MySQL بانک اطلاعاتی
LP3
 • 10GB فضای میزبانی
 • 100GB پهنای باند
 • MySQL بانک اطلاعاتی
LP4
 • 15GB فضای میزبانی
 • 150GB پهنای باند
 • MySQL بانک اطلاعاتی
LP5
 • 20GB فضای میزبانی
 • 200GB پهنای باند
 • MySQL بانک اطلاعاتی
LP6
 • 30GB فضای میزبانی
 • 300GB پهنای باند
 • MySQL بانک اطلاعاتی