زود وب
ارسال تیکت

هاست وردپرس

HWP1
 • 1GB فضای میزبانی
 • 10GB پهنای باند
 • MySQL بانک اطلاعاتی
HWP2
 • 10GB فضای میزبانی
 • 20GB پهنای باند
 • MySQL بانک اطلاعاتی
HWP3
 • 20GB فضای میزبانی
 • 40GB پهنای باند
 • MySQL بانک اطلاعاتی
HWP4
 • 30GB فضای میزبانی
 • 80GB پهنای باند
 • MySQL بانک اطلاعاتی
HWP5
 • 50GB فضای میزبانی
 • 100GB پهنای باند
 • MySQL بانک اطلاعاتی