زود وب
ارسال تیکت

میزبانی ایمیل

EH1
  • 1GB فضای میزبانی
  • 10 تعداد اکانت ایمیل
EH2
  • 3GB فضای میزبانی
  • 30 تعداد اکانت ایمیل
EH3
  • 5GB فضای میزبانی
  • 60 تعداد اکانت ایمیل
EH4
  • 10GB فضای میزبانی
  • نامحدود تعداد اکانت ایمیل